Megatrend Univerzitet - Fakultet za menadžment Zaječar
                 

ZAŠTO

STUDIRATI NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR?ZATO

ŠTO STUDENTIMA NUDIMO:


 studije na Fakultetu koji ima akreditovane studijske programe na svim nivoima studija, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije na principima Bolonjske deklaracije,

 studije na Fakultetu koji je rangiran među 1000 najboljih Fakulteta biznisa i menadžmenta u svetu, od strane Internacionalnog Naučnog Komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION",

 studije na daljinu,

 predavanja eminentnih profesora sa domaćih i inostranih visokoškolskih institucija,

 međunarodnu obrazovnu i naučno-istraživačku saradnju,

 kvalitetan nastavni kadar i tržišna orijentacija nastavnog procesa,

 savremeno opremljen amfiteatar, kabinete, računarsku laboratoriju,

 biblioteku sa preko 4000 naučnih i stručnih publikacija,

 ECDL kurseve i besplatan pristup bežičnom internetu, - savremeno opremljen studentski klub ,,MENADŽER",

 angažovanje studenata preko studentskog parlamenta u realizaciji vannastavnih programa:

  • - organizovanje kvalitetnih, atraktivnih i povoljnih programa apsolventskih ekskurzija,
  • - organizovanje brucošijada,
  • - organizovanje humanitarnih akcija,
  • - organizovanje sportskih i kulturnih sadržaja,
  • - uređivanje studentskog časopisa ,,Megatrender".