POZIV AUTORIMA ZA BROJ 1-2019.

2019.

Poštovani autori,

U toku je prijava radova za drugi broj našeg časopisa čiji izlazak je planiran za jun mesec 2019. godine. Elektronsku verziju rada možete nam poslati na e-mail adresu časopisa. Rok za prijem kompletnih radova je 15.05.2019. godine. Radove treba tehnički urediti prema priloženom uputstvu i templejtu.

Svi pristigli radovi biće recenzirani od najmanje dva recenzenta i provereni na plagijarizam. Proces recenzije traje 15 dana. U slučaju sugestija i primedbi od strane recenzenata, kopija rada sa primedbama biće poslata autoru na dalje ispravke. Nakon toga, potrebno je rad poslati uredništvu časopisa najkasnije za nedelju dana. Redakcija će obavestiti autore o odluci za publikovanje rada.

Srdačan pozdrav,

Redakcija časopisa MEGABIZNIS