UPUTSTVO AUTORIMA

Maksimalna dužina rada iznosi 15 stranica.

Autori treba da koriste u potpunosti priloženi template.

Pravo prijave radova imaju nastavnici univerziteta, istraživači sa instituta, eksperti iz privrede i studenti doktorskih studija.

Maksimalan broj autora po radu je TRI.

Radovi koji nisu u skladu sa prethodno navedenim neće biti razmatrani.

Template možete preuzeti ovde

.