Redakcija časopisa

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Dragan Mihajlović

Zamenik glavnog i odgovornog urednika: prof. dr Bojan Đorđević

Članovi:

prof.dr Živko KULIĆ, Pravni fakultet, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Dragan NIKODIJEVIĆ, Fakultet za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Slobodan STAMENKOVIĆ, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Milivoje PAVLOVIĆ, Fakultet za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Tatjana CVETKOVSKI, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Predrag KAPOR, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Momčilo ŽIVKOVIĆ, Fakultet za poslovne studije Megatrend Univerzitet, u penziji
prof.dr Nebojša ŽARKOVIĆ, Fakultet za poslovne studije Vršac, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Jovan KRSTIĆ, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
prof.dr Dušan ZDRAVKOVIĆ, Ekonomski fakultet,Univerzitet u Nišu, u penziji
prof. dr Goran MILOVANOVIĆ, Ekonomski fakultet,Univerzitet u Nišu
prof. dr Predrag STANIMIROVIĆ, Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet uNišu
prof.dr Vidoje STEFANOVIĆ, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Nišu
prof.dr Petar VESELINOVIĆ, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
prof.dr Aleksandar ČUDAN, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu
dr Ranka MITROVIĆ, docent, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Milica NESTOROVIĆ, docent, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Tomislav RADOVIĆ, docent, Pravni fakultet, Megatrend Univerzitet, Beograd
dr Ivan STANIMIROVIĆ, docent, Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Nišu
dr Dragan MILANOVIĆ, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
dr Biserka DIMIŠKOVSKA, Institut za inženjering zemljotresa i seizmološkiinženjering, Skoplje, Makedonija
prof.dr Džejn PAUNKOVIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Zoran STOJKOVIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Igor TRANDAFILOVIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Krunislav SOVTIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Silvana ILIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Srđan ŽIKIĆ, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
prof.dr Saša IVANOV, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Maja ANDRIJAŠEVIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Dalibor MILETIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Miroslava MARIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Gabrijela POPOVIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Sanja STOJANOVIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Biljana ILIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Momčilo MANIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Nina PETKOVIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Dragica STOJANOVIĆ, docent Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Violeta JOVANOVIĆ, docent Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Anđelija RADONJIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
dr Milica PAUNOVIĆ, docent, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Sanja JEVTIĆ,prof. eng. jezika, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Ivana NIKOLIĆ, prof. eng. jezika,Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd

Sekretar redakcionog odbora: mr Andrijana PETROVIĆ 
 
Lektor i korektor za srpski jezik: Jovan JOVANOVIĆ, prof. književnosti 

 

Lektor i korektor za engleski jezik: Sanja JEVTIĆ, prof. eng. jezika 


Tehnički urednik: Dragan JELENKOVIĆ

 

Dizajn korica: prof.dr Saša IVANOV 

 

Časopis izlazi dva puta godišnje (januar-jun i jul-decembar)
Svi radovi podležu recenziji od strane dva recenzenta
Rukopisi svih objavlјenih radova ostaju trajno u arhivi izdavača
Klasifikacija članaka prema UDK: Narodna biblioteka Srbije

.