O ČASOPISU MEGABIZNIS

 

Naučni časopis MEGABIZNIS (ISSN 2560-4104)  je otvorenog tipa, izdaje ga Fakultet za menadžment Zaječar.

MEGABIZNIS predstavlja naučno-stručni časopis koji ima za cilj objavljivanje radova iz svih oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Časopis je posebno orijentisan na publikovanje rezultata istraživanja u oblasti ekonomije i menadžmenta u zemljama u tranziciji. Časopis objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi dva puta godišnje, uz izdavanje specijalnog broja časopisa sa izabranim i prerađenim radovima saopštenim na međunarodnom simpozijumu o upravljanju prirodnim resursima koji se održava svake godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, stručne radove, prethodna saopštenja i prikaze knjiga.Radovi koji se kategorizuju kao naučni moraju da imaju jednu pozitivnu recenziju.Autor je anoniman za recenzenta a recenzent je anoniman za autora rada.Recenzent vrednuje rad i može da napiše pozitivnu recenziju, da predloži doradu ili da napiše negativnu recenziju rada. Rukopis koji je predložen za izvesne izmene, Redakcija prosleđuje autoru, uz tekst recenzije.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove.Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.

Urednik

Glavni i odgovorni urednik je Prof.dr Dragan Mihajlović, redovni profesor

Sekretar redakcije: mr Andrijana Petrović

.