SADRŽAJ Br. 1

Dragan Mihajlović
Uvodnik prvom broju
EDITORIAL FIRST ISSUE

Antonio Salvi, Anastasia Giakoumelou, Felice Petruzzella
CSR AND FIRM PERFORMANCE: REAL BENEFIT OR HAPPY MARKETS? EVIDENCE FROM LEADING LISTED COMPANIES
CSR I PERFORMANSE KOMPANIJE: STVARNI BENEFIT ILI SREĆNA TRŽIŠTA? PODACI IZ VODEĆIH KOMPANIJA NA BERZI

Biljana Ilić, Dragan Mihajlović
UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA, ODRŽIVOST I ZAŠTITA
MANAGEMENT ON NATURAL RESOURCES, SUSTAINABILITY AND PROTECTION

Bojan Đorđević
ANALIZA ENERGETSKE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE: GEOEKONOMSKI PRISTUP
ENERGY SECURITY ANALYSIS OF REPUBLIC OF SERBIA: A GEOECONOMIC APPROACH

Darjan Karabašević, Dragiša Stanujkić
SAVREMENI TRENDOVI PRIMENE METODA VIŠEKRITERIJUMSKOG ODLUČIVANJA U FUNKCIJI REGRUTACIJE I SELEKCIJE KADROVA
CONTEMPORARY TRENDS OF THE APPLICATION OF MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHODS IN THE FUNCTION OF RECRUITMENT AND SELECTION OF PERSONNEL

Dragica Stojanović
KARBONSKO TRŽIŠTE: PODSTICANJE INVESTIRANJA U ENERGETSKE PROJEKTE
CARBON MARKET: ENCOURAGING OF INVESTMENT IN THE ENERGY PROJECTS

Gabrijela Popović, Vesna Pašić Tomić
IZBOR OPTIMALNOG PROJEKTA IZGRADNJE HOTELA PRIMENOM WS PLP METODE
OPTIMAL HOTEL CONSTRUNCTING PROJECT SELECTION BY USING WS PLP METHOD PROJECTS

Mlađan Maksimović, Snežana Urošević
RUDARSKI TURIZAM I FUNKCIJI NOVOG KONCEPTA KULTURNIH PROMENA
MINING TOURISM AND FUNCTION OF NEW CONCEPT OF CULTURAL CHANGE

Olivera Ranđelović, Dragan Mihajlović
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

Petar Veselinović
STANJE I PERSPEKTIVE ODRŽIVOG RAZVOJA SVETSKE PRIVREDE NA POČETKU NOVOG MILENIJUMA
POSITION AND PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AT THE BEGINNING OF THE NEW MILLENIUM

Ranka Mitrović, Milica Nestrović
PODSTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA KROZ ALTERNATIVNE FONDOVE INVESTIRANJA
ENCOURAGING REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH THE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS

Silvana Ilić, Saša Ivanov, Dragoslav Stefanović
GLOBALNA ATRAKTIVNOST TURISTIČKOG POTENCIJALA U REPUBLICI SRBIJI
GLOBAL TOURIST ATTRACTIVENESS POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Slavica Miletić, Džejn Paunković, Dejan Bogdanović
ZADOVOLJSTVO STEJKHOLDERA IMPLEMENTACIJOM INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U ODRŽIVOM POSLOVANJU RUDARSKIH KOMPANIJA
THE SATISFACTION OF THE STAKEHOLDERS BY IMPLEMENTING THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN SUSTAINABLE BUSINESS OF MINING COMPANIES

Slobodan Stamenković, Bojana Živković
STRATEGIJSKA PROMENA MODELIRANJEM POSEBNIH OBLIKA CELOŽIVOTNOG UČENjA ZA ODRŽIVI RAZVOJ
STRATEGIC CHANGE MODELING OF SPECIAL FORM LIFELONG LEARNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Željko Vojinović, Drago Cvijanović, Dragan Vukasović
THE ANALYSIS OF CYCLICAL VARIATIONS IN FINANCIAL FLOWS IN TOURISM
ANALIZA CIKLIČNIH VARIJACIJA FINANSIJSKIH TOKOVA U TURIZMU

RECENZENTI
REVIEWERS

 

.