Megatrend Univerzitet - Fakultet za menadžment Zaječar
                 

 

ZAŠTO STUDIRATI NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR?
ZATO ŠTO STUDENTIMA NUDIMO:

 

- studije na Fakultetu koji je akreditovan 2015. godine,
- studije na Fakultetu koji je rangiran među 1000 najboljih Fakulteta biznisa i menadžmenta u svetu, od strane Internacionalnog Naučnog Komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION",
- savremene i akreditovane studijske programe biznisa, menadžmenta i ekonomije, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije na principima Bolonjske deklaracije,
- studije na daljinu (DLS),
- predavanja eminentnih profesora sa domaćih i inostranih visokoškolskih institucija,
- međunarodnu obrazovnu i naučno-istraživačku saradnju,
- kvalitetan nastavni kadar i tržišna orijentacija nastavnog procesa,
- savremeno opremljen amfiteatar, kabinete, računarsku laboratoriju,
- biblioteku sa preko 4000 naučnih i stručnih publikacija,
- ECDL kurseve i besplatan pristup bežičnom internetu,
- savremeno opremljen studentski klub ,,MENADŽER",

- angažovanje studenata preko studentskog parlamenta u realizaciji vannastavnih programa:

- organizovanje kvalitetnih, atraktivnih i povoljnih programa apsolventskih ekskurzija,
- organizovanje brucošijada,
- organizovanje humanitarnih akcija,
- organizovanje sportskih i kulturnih sadržaja,
- uređivanje studentskog časopisa ,,Megatrender".