USPEŠNO ZAVRŠEN 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

19. Maj, 2018.

English version

Srpska verzija

Poziv autorima/ Call for papers

Dobro došli

FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR
SRBIJA

ECONOMIC INSTITUTE of STANISLAW STASZIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN PILA
(POLAND)

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES of
" 1 D E C E M B E R 1 9 1 8 "
UNIVERSITY IN ALBA IULIA
(ROMANIA)

SLOBODNA ZONA PIROT A.D.
SRBIJA

RARIS - Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
SRBIJA

O simpozijumu

8 . M E Đ U N A R O D N I S I M P O Z I J U M O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

Fakultet za menadžment Zaječar u saradnji sa partnerskim institucijama Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland i Faculty of Economic Sciences of "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania,Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), organizuje 8. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima sa ciljem da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa. Simpozijum će obuhvatiti naučne oblasti: prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje i dr. Ovaj simpozijum predstavlja multidisciplinarnu platformu za istraživače iz različitih oblasti nauke i struke za razmenu znanja, ideja i iskustava koje će doprineti sagledavanju realne situacije u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa i nalaženju odgovarajućih naučnih rešenja u ovoj oblasti.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

8. međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima biće održan 19. maja 2018. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Park šuma "Kraljevica" bb.

KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE

Radovi objavljeni u zborniku radova simpozijuma biće klasifikovani kao Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – kategorija M33 i bodovani jednim bodom za oblast društveno-humanističkih nauka prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017).

Plenarna predavanja

PROF.DR NADA ŠTRBAC

Redovni profesor
Dekan
Tehnički fakultet u Boru
Univerzitet u Beogradu
Republika Srbija


Tema:Razvoj tehnologije za preradu nestandardnih koncentrata bakra i drugih bakronosnih sirovina u cilju zaštite životne sredine

PROF.DR DRAGAN Ž. ĐURĐEVIĆ

Vanredni profesor
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
Zamenik rektora
Megatrend Univerzitet Beograd
Republika Srbija


Tema:Aspekt nacionalne bezbednosti u upravljanju primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

PROF.DR KATARINA ZAKIĆ

Vanredni profesor
Fakultet za poslovne studije Beograd
Prorektor za međunarodnu saradnju
Direktor Kineskog centra
Megatrend Univerzitet Beograd
Republika Srbija


Tema:Istorijski prikaz razvoja ljudskih resursa u Kini

DR DRAGAN KOSTIĆ

Direktor Slobodne zone Pirot a.d.
Republika Srbija


Tema:Pollution reduction in transport by logistic center Pirot

Važni Datumi

Dostava radova do

31. marta 2018.

Registracioni list (preuzmite)

Uplata kotizacije do

06. maja 2018.

Tehničko uputstvo (preuzmite)

Program simpozijuma / Tematske oblasti / Važne informacije

TEMATSKE OBLASTI

Ekonomija i menadžment prirodnih resursa
Ekonomija i menadžment životne sredine
Ekonomija i menadžment turizma
Ekonomija i menadžment energetskih resursa
Ekonomija i menadžment u poljoprivredi
Menadžment ljudskih resursa
Međunarodna trgovina i životna sredina
Robne berze i trgovina
TQM i životna sredina
Digitalna ekonomija
Tehnologije i inovacije u oblasti prirodnih resursa
Zaštita životne sredine
Globalne klimatske promene
Društveno odgovorno i održivo poslovanje
Preduzetništvo
Zelena ekonomija, finansije i marketing

REGISTRACIJA I PRIJEM RADOVA

Autori se pozivaju da izvrše registraciju slanjem popunjenog registracionog lista, najkasnije do 31.januara 2018.

Autori se pozivaju da svoje radove, na srpskom ili engleskom jeziku dostave najkasnije do 31.marta 2018.

Autori će biti obavešteni o prihvatanju radova do 30.aprila 2018.

Uplata kotizacije je do 6.maja 2018.

Autori snose odgovornost za prevod na engleski jezik i sadržaj rada.

Registracioni list i radove treba slati putem e-maila na sledeću adresu:simpozijum@fmz.edu.rs
Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski.

KOTIZACIJA I PLAĆANJE

Kotizacija za učesnike Simpozijuma je 50€, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

U kotizaciju za učesnike uključeni su:

– zbornik radova i ostali materijali
– ručak
– pristup internetu.

Kotizacija za učesnike koji neće prisustvovati Simpozijumu je 25€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Kotizaciju uplatiti na račun: 105-10903-09
Devizni račun:105-0750120006125-97

Fakultet za menadžment Zaječar
AIK banka.

PROFESORI I STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA MEGATREND UNIVERZITETA, KAO I UČESNICI SA PARTNERSKIH INSTITUCIJA, NE PLAĆAJU KOTIZACIJU!

UPUTSTVO AUTORIMA

Jedan autor kao prvi može prijaviti najviše dva rada.
Maksimalna dužina rada iznosi 8 stranica.
Autori treba da koriste u potpunosti priloženi template (preuzmite ovde).

Pravo prijave radova imaju nastavnici univerziteta, istraživači sa instituta, eksperti iz privrede i studenti doktorskih studija.
Maksimalan broj autora po radu je TRI.
Radovi koji nisu u skladu sa prethodno navedenim neće biti razmatrani.

Jezik simpozijuma

Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski.

Smeštaj

Hotel SRBIJA TIS, Zaječar, tel: 019/ 422 333 www.srbijatis.co.rs

Hotel HAMBURG, Zaječar, tel: 019/ 310 01 35 www.hotelhamburg.rs

Vila TAMARIS, Zaječar, 019/428 781 www.vilatamaris.co.rs

Za detaljnije informacije o smeštaju kontaktirati hotele.

Kotizacija

Kotizacija za učesnike

50 €

U dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS

Za učesnike koji neće prisustvovati Simpozijumu

25 €

U dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS

PROFESORI I STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA MEGATREND UNIVERZITETA, KAO I UČESNICI SA PARTNERSKIH INSTITUCIJA, NE PLAĆAJU KOTIZACIJU!

Međunarodni naučni odbor / Organizacioni odbor

Organizacioni odbor

Dragan Mihajlović, predsednik

Dragan Ranđelović, zamenik predsednika


Bojan Đorđević, Džejn Paunković, Srđan Žikić, Gabrijela Popović, Saša Ivanov, Nebojša Simeonović, Mira Đorđević, Andrijana Petrović, Sanja Stojanović, Milica Paunović, Dragica Stojanović, Anđelija Radonjić, Sanja Jevtić, Ivana Nikolić, Mirko Šobot, Aleksandar Simonović.

Naučni odbor

John A. Nesbitt, University of Iowa, USA
Dominick Salvatore, Fordham University, New York, USA
Sung Jo Park, Free University, Berlin, Germany
Jean Jacques Chanaron, Grenoble Ecole de Management, France
Dominique Jolly, CERAM, Sophia Antipolis, Nice, France
Antonello Garzoni, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Antonio Salvi, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Angeloantonio Russo, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Candida Bussoli, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Radomir A. Mihajlović, New York Institute of Technology, USA
Ljuben Ivanov Totev, "St. Ivan Rilski" University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Vencislav Ivanov, "St. Ivan Rilski" University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Srećko Devjak, MLC Management and Law College Ljubljana, Slovenia
Žarko Lazarević, Institute for Contemporary History, Ljubljana, Slovenia
Nikolae Georgesku, Alma Mater University of Sibiu, Romania
Mihai Botu, University of Craiova, Department of Horticulture & Food Science, Craiova, Romania
Violeta Nour, University of Craiova, Department of Horticulture & Food Science, Craiova, Romania
Maria Popa, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Gavrila - Paven Ionela, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Pastiu Carmen, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Jan Polcyn, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Bazyli Czyzewski, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Sebastian Stepien, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Stavros Lalas, Department of Food Technology Technological Educational Institute of Thessaly, Karditsa, Greece
Biserka Dimiškovska, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Skopje, Macedonia
Nadežda Ćalić, Faculty of Mining Prijedor, Banja Luka University, Bosnia and Hertzegovina
Milinko Ranilović, International University of Travnik, Bosnia and Hertzegovina
Shekhovtsova Lada, Faculty of Economics, University of Novosibirsk,Russia
Yuriy Skolubovich, Faculty of Economics, University of Novosibirsk, Russia


Mića Jovanović, Rektor Megatrend Univerziteta Beograd

Dragan Đurđević, Zamenik rektora Megatrend Univerziteta Beograd
Milivoje Pavlović, Prorektor Megatrend Univerziteta Beograd
Katarina Zakić, Prorektor Megatrend Univerziteta Beograd
Slobodan Stamenković, Prorektor Megatrend Univerziteta Beograd
Dragan Nikodijević, Prorektor Megatrend Univerziteta Beograd
Neđo Danilović, Pravni fakultet, Megatrend Univerzitet Beograd
Živko Kulić, Pravni fakultet, Megatrend Univerzitet Beograd
Slobodan Pajović, Geoekonomski fakultet, Megatrend Univerzitet Beograd
Tatjana Cvetkovski, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
Milan Milanović, Pravni fakultet, Univerzitet Megatrend Beograd
Ranka Mitrović, Fakultet za poslovne studije, Megatrend Univerzitet Beograd
Gorica Cvijanović, Fakultet za biofarming, Pančevo i Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd
Tibor Kenjveš, Fakultet za biofarming, Pančevo i Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd
Gordana Dozet,Fakultet za biofarming, Pančevo i Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd
Dragan Mihajlović, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Džejn Paunković, Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Megatrend Univerzitet Beograd
Bojan Đorđević, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Srđan Žikić, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Igor Trandafilović, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Dalibor Miletić, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Krunislav Sovtić, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend Univerzitet Beograd
Dragan Kostić, Slobodna zona Pirot A.D.
Vladan Jeremić, RARIS - Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
Zoran Milovanović, RARIS - Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
Jelena Bošković, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad
Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ljubiša Papić, DQM, Istraživački centar Prijevor, Čačak
Petar Veselinović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Svetislav Milenković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Drago Cvijanović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji univerziteta u Kragujevcu
Dejan Sekulić, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji univerziteta u Kragujevcu
Miljan Leković, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji univerziteta u Kragujevcu
Marija Lakićević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Vrnjačkoj Banji univerziteta u Kragujevcu
Vojin Đukić, Institut za ratarstvo i povrtatrstvo Novi Sad
Nada Štrbac, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
Dejan Riznić, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
Snežana Urošević, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu
Dejan Bogdanović, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu