9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA USPEŠNO ZAVRŠEN

31. Maj 2019. Zaječar, SRBIJA

English version

Srpska verzija

Zbornik radova 2019 / Preuzmite

Promo video!

Dobro došli !

FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR
SRBIJA, MEGATREND UNIVERZITET,BEOGRAD, SRBIJA

FACULTY OF ECONOMICS LUM JEAN MONNET UNIVERSITY BARI
(ITALY)

ECONOMIC INSTITUTE of STANISLAW STASZIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN PILA
(POLAND)

FAKULTET ZA EKONOMIJU I BIZNIS
MEDITERAN UNIVERZITET PODGORICA
CRNA GORA

RARIS - Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije
SRBIJA

SLOBODNA ZONA PIROT A.D.
SRBIJA

Uz finansijsku podršku

O simpozijumu

9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

Fakultet za menadžment Zaječar u saradnji sa partnerskim institucijama Faculty of economics Lum Jean Monnet University Bari, Italy , Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland, Faculty of business studies Mediterranean University Podgorica, Montenegro , Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), organizuje 9. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima sa ciljem da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa. Simpozijum će obuhvatiti naučne oblasti: prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje i dr. Ovaj simpozijum predstavlja multidisciplinarnu platformu za istraživače iz različitih oblasti nauke i struke za razmenu znanja, ideja i iskustava koje će doprineti sagledavanju realne situacije u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa i nalaženju odgovarajućih naučnih rešenja u ovoj oblasti.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

9. međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima biće održan 31. maja 2019. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Park šuma "Kraljevica" bb.

KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE

Radovi objavljeni u zborniku radova simpozijuma biće klasifikovani kao Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – kategorija M33 i bodovani jednim bodom za oblast društveno-humanističkih nauka prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017).

Plenarni predavači

Prof.dr Vasilije Isajev

Društvo genetičara Srbije


Tema:SPECIFIČNOSTI UPRAVLЈANJA GENETIČKIM RESURSIMA ŠUMSKIH VRSTA

Prof.dr Šemsudin Plojović

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru


Tema:MOGUĆNOSTI PRIMENE IKT U FUNKCIJI PROMOCIJE TURISTIČKIH POTENCIJALA SRBIJE

Prof. dr Dragan Kostić

Slobodna zona Pirot a.d. Srbija


Tema:LOGISTIČKI CENTRI U ČETVRTOJ INDUSTRIJSKOJ REVOLUCIJI

Važni Datumi

Dostava gotovih radova do

30. aprila 2019.

Registracioni list (preuzmite)

Uplata kotizacije do

17. maja 2019.

Tehničko uputstvo (preuzmite)

Program simpozijuma / Tematske oblasti / Važne informacije

TEMATSKE OBLASTI

Ekonomija i menadžment prirodnih resursa
Ekonomija i menadžment životne sredine
Ekonomija i menadžment turizma
Ekonomija i menadžment energetskih resursa
Ekonomija i menadžment u poljoprivredi
Menadžment ljudskih resursa
Međunarodna trgovina i životna sredina
Robne berze i trgovina
TQM i životna sredina
Digitalna ekonomija
Tehnologije i inovacije u oblasti prirodnih resursa
Zaštita životne sredine
Globalne klimatske promene
Društveno odgovorno i održivo poslovanje
Preduzetništvo
Zelena ekonomija, finansije i marketing

REGISTRACIJA I PRIJEM RADOVA

Autori se pozivaju da izvrše registraciju slanjem popunjenog registracionog lista, od 21 januara 2019 do 11 marta 2019. godine

Autori se pozivaju da svoje radove, na srpskom ili engleskom jeziku dostave od 12 marta 2019 do 30 aprila 2019. godine

Uplata kotizacije je do 17.maja 2019.

Autori snose odgovornost za prevod na engleski jezik i sadržaj rada.

Registracioni list i radove treba slati putem e-maila na sledeću adresu:simpozijum@fmz.edu.rs
Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski.
Autori svoje radove mogu pisati i prezentovati na simpozijumu na srpskom ili engleskom jeziku

KOTIZACIJA I PLAĆANJE

Kotizacija za autore koji će prisustvovati simpozijumu po radu je 50€, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

U kotizaciju za učesnike uključeni su:

– zbornik radova
– Megabiznis journal (2/2018)
– pauze za kafu
– osveženje i ručak
– pristup internetu.

Kotizacija za učesnike koji neće prisustvovati Simpozijumu po radu je 25€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Kotizaciju uplatiti na račun: 105-10903-09
Devizni račun:105-0750120006125-97

Fakultet za menadžment Zaječar
AIK banka Srbija

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U EUR AIK BANKA AD BEOGRAD Prilikom plaćanja sledite instrukcije:

56A: Intermediary bank:
SOGEFRPP
SOCIETE GENERALE
F-92978 PARIS
FRANCE

57A: Account with institutions:
AIKBRS22
AIK BANKA AD BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115Đ
11070 NOVI BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary customer:
RS35105075012000612597
FAKULTET ZA MENADŽMENT
KRALJEVICA BB
Zaječar
REPUBLIKA SRBIJA

NASTAVNICI, SARADNICI, STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA SA MEGATREND UNIVERZITETA, UČESNICI SA INSTITUCIJA SUORGANIZATORA SIMPOZIJUMA, KAO I INSTITUCIJA SA KOJIMA FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR IMA POTPISANE UGOVORE O NAUČNOJ I POSLOVNOJ SARADNJI

UPUTSTVO AUTORIMA

Jedan autor kao prvi može prijaviti najviše dva rada.
Maksimalna dužina rada iznosi 8 stranica.
Autori treba da koriste u potpunosti priloženi template (preuzmite ovde).

Pravo prijave radova imaju nastavnici univerziteta, istraživači sa instituta, eksperti iz privrede i studenti doktorskih studija.
Maksimalan broj autora po radu je TRI.
Radovi koji nisu u skladu sa prethodno navedenim neće biti razmatrani.

Jezik simpozijuma

Zvanični jezici simpozijuma su srpski i engleski.
Autori svoje radove mogu pisati i prezentovati na simpozijumu na srpskom ili engleskom jeziku.

Smeštaj

Učesnici simpozijuma sami obezbeđuju hotelski smeštaj. Preporučujemo nekoliko hotela u centru grada:

Hotel SRBIJA TIS, Zaječar, tel: 019/ 422 333 www.srbijatis.co.rs

Hotel HAMBURG, Zaječar, tel: 019/ 310 01 35 www.hotelhamburg.rs

Vila TAMARIS, Zaječar, 019/428 781 www.vilatamaris.co.rs

Za detaljnije informacije o smeštaju kontaktirati hotele.

Kotizacija

Kotizacija za autore koji će prisustvovati simpozijumu (po radu)

50 €

U dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS

Za autore koji neće prisustvovati Simpozijumu (po radu)

25 €

U dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS

Kotizacija obuhvata: Zbornik radova, Megabiznis journal (2/2018), pauze za kafu, osveženje i ručak

NASTAVNICI, SARADNICI, STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA SA MEGATREND UNIVERZITETA, UČESNICI SA INSTITUCIJA SUORGANIZATORA SIMPOZIJUMA, KAO I INSTITUCIJA SA KOJIMA FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR IMA POTPISANE UGOVORE O NAUČNOJ I POSLOVNOJ SARADNJI, NE PLAĆAJU KOTIZACIJU!

Međunarodni naučni odbor / Organizacioni odbor

Organizacioni odbor

Prof.dr Dragan Mihajlović, Predsednik

Dragan Ranđelović, zamenik predsednika


Prof.dr Bojan Đorđević, Prof.dr Džejn Paunković, Prof.dr Srđan Žikić, Prof.dr Saša Ivanov, Doc.dr Gabrijela Popović, Doc.dr Sanja Stojanović, Doc.dr Milica Paunović Doc.dr Dragica Stojanović Sanja Jevtić Ivana Nikolić mr Nebojša Simeonović mr Mira Đorđević mr Andrijana Petrović mr Aleksandar Simonović Mirko Šobot

Naučni odbor

John A. Naisbitt, Naisbitt China Institute, China
Dominick Salvatore, Fordham University, New York, USA
Radomir A. Mihajlović, New York Institute of Technology, USA
Shekhovtsova Lada, Faculty of Economics, University of Novosibirsk, Russia
Yuriy Skolubovich, Faculty of Economics, University of Novosibirsk, Russia
Sung Jo Park, Free University, Berlin, Germany
Lisa Fröhlich, CBS Cologne Business School GmbH, European University of Applied Sciences, Köln, Germany
Julia Maintz, CBS Cologne Business School GmbH, European University of Applied Sciences, Köln, Germany
Jean Jacques Chanaron, Grenoble Ecole de Management, France
Dominique Jolly, CERAM, Sophia Antipolis, Nice, France
Domenico Morrone, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Antonello Garzoni, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Antonio Salvi, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Angeloantonio Russo, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Candida Bussoli, Universita LUM "Jean Monnet", Bari, Italy
Ljuben Ivanov Totev, "St. Ivan Rilski" University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Vencislav Ivanov, "St. Ivan Rilski" University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
Srećko Devjak, MLC Management and Law College Ljubljana, Slovenia
Žarko Lazarević, Institute for Contemporary History, Ljubljana, Slovenia
Nikolae Georgesku, Alma Mater University of Sibiu, Romania
Mihai Botu, University of Craiova, Department of Horticulture & Food Science, Craiova, Romania
Violeta Nour, University of Craiova, Department of Horticulture & Food Science, Craiova, Romania
Maria Popa, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Gavrila - Paven Ionela, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Pastiu Carmen, Faculty of Economic Sciences, "1 December 1918" University in Alba Iulia, Romania
Jan Polcyn, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Bazyli Czyzewski, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Sebastian Stepien, Economics Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland
Stavros Lalas, Department of Food Technology Technological Educational Institute of Thessaly, Karditsa, Greece
Biserka Dimiskovska, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Skopje, Macedonia
Nadežda Čalić, Faculty of Mining Prijedor, Banja Luka University, Bosnia and Hertzegovina
Milinko Ranilović, International University of Travnik, Bosnia and Hertzegovina
Marija Janković, Faculty of Economics and Business, Mediterranean University, Podgorica, Montenegro
Mića Jovanović, Rector Megatrend University Belgrade
Miodrag Jevtić, Deputy rector Megatrend University Belgrade
Milivoje Pavlović, Vice-rector Megatrend University Belgrade
Dragan Nikodijević, Vice-rector Megatrend University Belgrade
Dragan Ž. Đurđević, Vice-rector Megatrend University Belgrade
Slobodan Pajović, Faculty of Geoeconomics, Megatrend University Belgrade
Milan Milanović, Faculty of Law, Megatrend University Belgrade
Andrija Blanuša, Faculty of Law, Megatrend University Belgrade
Dragana Trifunović, Faculty of Business Studies, Megatrend University Belgrade
Ranka Mitrović, Faculty of Business Studies, Megatrend University Belgrade
Gorica Cvijanović, Faculty of Biofarming, Bačka Topola, Megatrend University Belgrade
Gordana Dozet, Faculty of Biofarming, Bačka Topola, Megatrend University Belgrade
Dragan Mihajlović, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Džejn Paunković, Faculty of Civil Aviation, Megatrend University Belgrade
Bojan Đorđević, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Srđan Žikić, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Igor Trandafilović, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Dalibor Miletić, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Krunislav Sovtić, Faculty of Management Zaječar, Megatrend University Belgrade
Jelena Bošković, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad
Radmilo Pešić, Faculty of Agriculture, University of Belgrade
Petar Veselinović, Faculty of Economics, University of Kragujevac
Svetislav Milenković, Faculty of Economics, University of Kragujevac
Drago Cvijanović, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac
Dejan Sekulić, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac
Miljan Leković, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac
Marija Lakićević, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, University of Kragujevac
Vojin Đukić, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
Nada Štrbac, Technical Faculty Bor, University of Belgrade
Dejan Riznić, Technical Faculty Bor, University of Belgrade
Ljubiša Papić, DQM, Research center Prijevor, Čačak
Dragan Kostić, Free zone Pirot
Vladan Jeremić, RARIS - Regional Development Agency Eastern Serbia, Zaječar
Zoran Milovanović, RARIS - Regional Development Agency Eastern Serbia, Zaječar